Jane Blomquist

Redovisningskonsult

Vid genväg Österlen finns redovisningsbyrån med personligt engagemang.

Vi hjälper småföretagare med bokföring, momsredovisning, bokslut, deklaration, skatterådgivning, rådgivning vid start av företag, myndighetskontakter och mycket mer.

Löpande bokföring - EU-bokföring - Bokslut -Deklarationer - Konsultationer - Myndighetskontakter

  

Genom aktualitetsutbildningar hos branschorganisationer och Skatteverket håller vi oss uppdaterade om nya lagar och regler inom redovisningsområdet. Vi samarbetar med andra redovisningskonsulter.

Ekonomifakta 2017 se nertill... Ekonomi är att välja!

 

© Bokföringsbyrån Jane Blomquist | Solvägen 12B, 273 95 Onslunda

Telefon 070-990 21 86 Telefontid: 15,00-16,00 Måndag-Torsdag

jane.blomquist@bobredovisning.info

Nätverk på Österlen

www.bokochte.se

Ekonomifakta 2017

Belopp och procentsatser för inkomstår 2017

Arbetsgivaravgifter

Födda 1952

Födda 1938-1951

 

Egenavgifter

Födda 1952

Födda 1938-1951

 

Särskild löneskatt på

förvärvsinkomster

Födda 1937 och tidigare

Alla som har passiv näringsverksamhet

 

 

Prisbasbelopp

Förhöjt prisbasbelopp

Inkomstbasbelopp

 

Representation 2017

Extern Excl. moms

Frukost, lunch middag 0 kr

Enklare förtäring 60 kr

Golf, teater, etc 180 kr

Intern

Frukost, lunch middag 0 kr

Enklare förtäring 60 kr

Hyra, underhållning etc.

vid personalfester 180 kr

Teater etc. 180 kr

 

Skattefria gåvor till anställda 2017

Julgåva 450 kr inkl. moms

Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms

Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

 

Resa bostad - arbetsplats

Egen bil

Förmånsbil

- bensin, etanol m.m.

- diesel

Motorcykel

Mopedbil

Moped

Cykel

 

Avdrag för kostnader

som överstiger:

 

 

 

 

 

Fastighetsavgift för småhus 2017

Kommunal avgift för småhus är 7 687 kr eller högst 0,75% av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

 

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de fem första åren och halv avgift de följande 5 åren.

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

 

Källa: Skatteverkets hemsida

2017

31,42%

16,36%

 

2017

28,97%

16,36%

 

 

2017

6,15%

24,26%

 

 

2017

44 800 kr

45 700 kr

61 500 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

18,50 kr/mil

 

9,50 kr/mil

6,50 kr/mil

9,00 kr/mil

9,00 kr/mil

4,50 kr/mil

250 kr

 

11.000 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria traktamenten 2017

Inrikes tjänsteresa

Hel dag

Halv dag

 

Efter två år

Nattraktamente

(Om arbetsgivaren ej betalt

övernattning)

 

(övernattning krävs)

220 kr

110 kr

154 kr

110 kr

110 kr

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2017

220 kr 154 kr 110 kr 66 kr

Reducering för:

Mat hela dagen 198 kr 139 kr 99 kr 59 kr

Lunch & middag 154 kr 108 kr 77 kr 46 kr

Lunch eller middag 77 kr 54 kr 39 kr 23 kr

Frukost 44 kr 31 kr 22 kr 13 kr

 

Reducering av normalbeloppen

vid utrikes tjänsteresa 2017

Helt fri kost 85%

Lunch och middag 70%

Lunch eller middag 35%

Frukost 15%

 

Kostförmån 2017

Frukost 45 kr

Lunch/middag 90 kr

Helt fri kost 225 kr

 

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån

Inkomstår 2017

Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:

Marknadsvärdet inkl. moms

Vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift:

Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

 

Skiktgräns för statlig inkomstskatt

Inkomstår 2017

Skiktgräns 1 (20%) 438 900 kr

Skiktgräns 2 (25%) 638 500 kr

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som

inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Inkomstår 2017

Brytpunkt 1 (20%) 452 100 kr

Brytpunkt 2 (25%) 651 700 kr

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som

fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Inkomstår 2017

Brytpunkt 1 (20%) 478 100 kr

Brytpunkt 2 (25%) 670 6000 kr

 

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på

kvalificerade aktier/andelar)

Inkomstår 2017

163 075 kr

 

Mervärdesskatt (moms)

25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms

12% (10,71% av priset) t.ex. livsmedel och restaurangtjänster

6% (5,66% av priset) t.ex. böcker, tidskrifter och persontransporter.

 

 

Statslåneränta 2016

Genomsnittlig 0,34%

2016-11-30

0,27%