Jane Blomquist

Redovisningskonsult

Vid genväg Österlen finns redovisningsbyrån med personligt engagemang.

Vi hjälper småföretagare med bokföring, momsredovisning, bokslut, deklaration, skatterådgivning, rådgivning vid start av företag, myndighetskontakter och mycket mer.

Löpande bokföring - EU-bokföring - Bokslut -Deklarationer - Konsultationer - Myndighetskontakter

  

Genom aktualitetsutbildningar hos branschorganisationer och Skatteverket håller vi oss uppdaterade om nya lagar och regler inom redovisningsområdet. Vi samarbetar med andra redovisningskonsulter.

Ekonomifakta 2018 se nertill... Ekonomi är att välja!

 

© Bokföringsbyrån Jane Blomquist | Solvägen 12B, 273 95 Onslunda

Telefon 070-990 21 86 Telefontid: 16,00-18,00 Måndag-Torsdag

jane.blomquist@bobredovisning.info

Nätverk på Österlen

www.bokochte.se

Ekonomifakta 2018

Belopp och procentsatser för inkomstår 2018

Arbetsgivaravgifter

Födda 1953

Födda 1938-1952

 

Egenavgifter

Födda 1953

Födda 1938-1952

 

Särskild löneskatt på

förvärvsinkomster

Födda 1937 och tidigare

Alla som har passiv näringsverksamhet

 

 

Prisbasbelopp

Förhöjt prisbasbelopp

Inkomstbasbelopp

 

Representation 2018

Extern Excl. moms

Frukost, lunch middag 0 kr

Enklare förtäring 60 kr

Golf, teater, etc 180 kr

Intern

Frukost, lunch middag 0 kr

Enklare förtäring 60 kr

Hyra, underhållning etc.

vid personalfester 180 kr

Teater etc. 180 kr

 

Skattefria gåvor till anställda 2018

Julgåva 450 kr inkl. moms

Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms

Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

 

Resa bostad - arbetsplats

Egen bil

Förmånsbil

- bensin, etanol m.m.

- diesel

Motorcykel

Mopedbil

Moped

Cykel

 

Avdrag för kostnader

som överstiger:

 

 

Fastighetsavgift för småhus 2018

Kommunal avgift för småhus är 7 812 kr eller högst 0,75% av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

 

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de fem första åren och halv avgift de följande 5 åren.

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

 

Källa: Skatteverkets hemsida.

 

 

 

 

 

2018

31,42%

16,36%

 

2018

28,97%

16,36%

 

 

2018

6,15%

24,26%

 

 

2018

45 500 kr

46 500 kr

62 500 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

18,50 kr/mil

 

9,50 kr/mil

6,50 kr/mil

9,00 kr/mil

9,00 kr/mil

4,50 kr/mil

250 kr

 

11.000 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria traktamenten 2018

Inrikes tjänsteresa

Hel dag

Halv dag

Efter tre månader

Efter två år

Nattraktamente

(Om arbetsgivaren ej betalt

övernattning)

 

(övernattning krävs)

230 kr

115 kr

161 kr

115 kr

115 kr

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2018

230 kr 161 kr 115 kr 69 kr

Reducering för:

Mat hela dagen 207 kr 145 kr 104 kr 62 kr

Lunch & middag 161 kr 113 kr 81 kr 48 kr

Lunch eller middag 81 kr 56 kr 40 kr 25 kr

Frukost 46 kr 32 kr 23 kr 14 kr

 

Reducering av normalbeloppen

vid utrikes tjänsteresa 2018

Helt fri kost 85%

Lunch och middag 70%

Lunch eller middag 35%

Frukost 15%

 

Kostförmån 2018

Frukost 47 kr

Lunch/middag 94 kr

Helt fri kost 235 kr

 

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån

Inkomstår 2018

Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:

Marknadsvärdet inkl. moms

Vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift:

Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

 

Skiktgräns för statlig inkomstskatt

Inkomstår 2018

Skiktgräns 1 (20%) 455 300 kr

Skiktgräns 2 (25%) 662 300 kr

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som

inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Inkomstår 2018

Brytpunkt 1 (20%) 452 100 kr

Brytpunkt 2 (25%) 651 700 kr

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som

fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Inkomstår 2018

Brytpunkt 1 (20%) 494 300 kr

Brytpunkt 2 (25%) 694 900 kr

 

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på

kvalificerade aktier/andelar)

Inkomstår 2018

169 125 kr

 

Mervärdesskatt (moms)

25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms

12% (10,71% av priset) t.ex. livsmedel och restaurangtjänster

6% (5,66% av priset) t.ex. böcker, tidskrifter och persontransporter.

 

 

Statslåneränta 2017

Genomsnittlig Kommer senare

2017-11-30

0,49 %